10 ganger toleransen!

Vi ble kontaktet av et firma som trengte å få laget en serie braketter. De hadde fra før av brukt et maskineringsfirma som ikke klarte å produsere brakettene nøye nok, og måtte selv bruke tid og penger på etterarbeid for å kunne bruke brakettene. Hullet i midten var ikke presist nok og målte Ø22,0mm ved inngangen av hullet (rød pil) og Ø23,0mm ved utgangen av hullet (grønn pil). Det er en forskjell på 1mm.

Vi lagde den samme braketten med vår tradisjonelle vannskjærer med en toleranse på kun Ø0,1mm. Målene etter vannskjæringen vi gjorde var Ø22,0mm ved hullets inngang (rød pil) og Ø22,10mm ved hullets utgang (grønn pil), altså kun +0,1mm i forskjell. Kunden trengte ikke å utføre noe etterarbeid og sparte både tid og penger på å bruke oss. Vi mikrovannskjærte også den samme delen bare for å se hvor nøye vi kunne ha laget den (om behovet skulle være nødvendig), og her var toleransen nede i ca Ø22,01mm.